PROPOZICE

Legendární etapový závod přes všech deset vrcholů Lužických hor vyšších než 700 mnm, kterými jsou Luž, Pěnkavčí vrch, Jedlová, Klíč, Hvozd, Studenec, Velký Buk, Malý Buk, Weberberg a Bouřný. Od roku 2022 mnohem více terénem, novými trasami a vůbec trochu jinak.

KDY: 16. a 17. 9. 2023 start vždy v 07:00 hodin

KDE: rekreační středisko RS Starline Svor

Úplně parádní místo, s výhledem na Klíč. Možnost ubytování kompletních rodinných podpůrných týmů s komplexním vybavením. 

ZÁVODNÍ TRAŤ: den 1.  65km - šest sedmistovek, den 2. 42km - čtyři sedmistovky

STARTOVNÉ: 1200 CZK varianta komplet oba dni, 600 CZK pouze jeden závodní den (jedno který)

Co je součástí startovného: 10 občerstvovacích stanic ve dvou dnech (bude i pivko), zázemí startu a cíle, pamětní bavlněné tričko, finišerská cena, v případě umístění cena pro vítěze, gps online tracking, včetně zpracování výsledků. Součástí startovného není cena ubytování a stravování v místě startu a cíle.

PREZENTACE: pátek 15. 9. 2023 od 17:00 do 21:00 a sobota před startem 16. 9. 2023 od 05.00 do 06:00 hodin v místě startu, stejně tak v neděli 17. 9. 2023 od 05:00 do 06:00 v případě startu pouze v druhý závodní den

ČASOVÝ LIMIT: den 1. - 12 hodin, den 2. - 8 hodin, jednotlivé občerstvovací stanice budou míst vlastní mezní časy otevření - nikoli však limity průchodu při dodržení celkového času

UBYTOVÁNÍ: přímo v místě startu a cíle v rekračním středisku - bude zajištěno na základě požadavku při registraci - zaškrtni příslušný políčko a my se ti ozveme...

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: neděle 17. 9. 2022 ve 14:00 jen celkových výsledků za oba dny v kategoriích mužů a žen (účastníci pouze jedné z etap nebudou zahrnuti do kompletního vyhodnocení a nebudou mít nárok na finišerské ohodnocení)

RS Star Line Svor
Svor 8, 47151 Svor, Česko
 

 

PRAVIDLA: 

10 Lužických sedmistovek je sportovní akce, které se mohou účastnit jen osoby starší 18 let, mladší osoby jen se souhlasem zákonného zástupce (písemně potvrzený dokument předložený při prezentaci).

Každý závodník závodu svojí přihláškou a prezentací před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:

– Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.

– Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.

– Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci.Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.

– Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.

Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu a jsou v dobrém zdravotním stavu. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.

Zaplacené startovné se nevrací, je možné je prodat či převést na jiného účastníka nejpozději 48h před akcí.

V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. Je možnost jeho převodu na další závod či ročník.